Στήριξη της επιχειρηματικότητας λόγω της πανδημίας COVID-19

Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημικής κρίσης COVID-19 , τον μήνα Δεκέμβριο 2020

ΕΣΠΑ 2014 2020